Stručni članak

Korisne informacije i spoznaje do kojih se došlo razvojnim istraživanjem

Stručni članak je takvo djelo u kojemu se iznose korisne informacije i spoznaje do kojih se u pravilu, došlo razvojnim istraživanjem, a ne fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima. Takav članak ne sadrži originalne rezultate istraživanja nego se u njemu iznose već poznate spoznaje. Svrha rezultata istraživanja prikazanih u stručnom članku odnosi se na primjenu u teoriji i praksi te širenju već poznatih spoznaja, stavova, teorija. U njima se, zapravo ponavljaju poznati rezultati istraživanja koji su korisni u širenju znanstvenih spoznaja i prilagođavanju rezultata znanstvenih istraživanja potrebama znanstvene teorije i prakse.