Impressum 2017

IZDAJE

Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema

Europska avenija 24

31000 Osijek

ISSN 1848-5308

ZA IZDAVAČA

Marija Čačić ~ Centar za kulturu Čepin

UREDNIŠTVO

Marija Bugarski ~ Gradska knjižnica Vukovar

Marija Buha ~ Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice

Tihomir Dunđerović ~ Osnovna škola Bilje

Srđan Lukačević ~ Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Inge Majlinger-Tanocki ~ Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Klaudija Mandić ~ Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

Svjetlana Mokriš ~ Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Aleksandra Pavlović ~ Gradska knjižnica i čitaonica Požega

Marin Seleš ~ Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Marina Vinaj ~ Muzej Slavonije Osijek

GOST UREDNIK

Ljiljana Krpeljević ~ Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

GLAVNI UREDNIK / GRAFIČKA PRIPREMA

Merien Hadrović ~ Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

IZRADA KAZALA / KLASIFIKACIJA RADOVA

Inge Majlinger-Tanocki ~ Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

JEZIČNO UREDIO

Siniša Petković ~ Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

U Osijeku, 2018.